Vítejte na webových stránkách Společenství vlastníků domu č. p. 2583 ul. Petržílkova, Praha 5

                                     
 

Novinky

14.11.2014 13:02
Předseda výboru Společenství pro dům č.p. 2583 ul. Petržílkova, Praha 5, svolává v souladu s § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ):   shromáždění vlastníků jednotek   na  den 27. 11. 2014 od 18 hodin, prezence od 17:30 hod.   do komunitního centra sv....
14.11.2014 12:57
Zmocnění společného zástupce spoluvlastníky jednotky Z odst. 2 §1185 občanského zákoníku v platném znění vyplynula po 1.1.2014 pro spoluvlastníky jednotky povinnost zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů,...
27.10.2014 21:30
Otázka: Platí s účinnosti NOZ nadále i rozhodnuti Nejvyššího soudu, že při hlasování na shromáždění SVJ musí vlastník jednotky toto právo vykonat osobně a nemůže se tak nechat zastoupit osobou, která není členem SVJ? Odpověď: Závěr, že se vlastník jednotky – člen SVJ může nechat zastoupit na...
19.10.2014 14:28
jak ostatní spoluvlastníci plní svou povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. A proto je všem členům SVJ  možné zpřístupnit (tj. zobrazit) informace o dlužnících, konkrétně čísla bytů jednotlivých dlužníků a jejich dlužné částky + informace o tom, co výbor SVJ v...
16.10.2014 01:54
24. Únor 2014 - 18:23. Které části nemovitosti (dříve domu) v rámci bytového spoluvlastnictví jsou společnými je v NOZ upraveno v § 1160, přičemž vymezení dle tohoto ustanovení se netýká pouze SVJ, ale i domu rozděleného na jednotky před vznikem SVJ. Pro SVJ...
13.10.2014 02:20
Dle ustáleného výkladu Úřadu není třeba ke zpracování osobních údajů členů společenství vlastníků jednotek souhlasu těchto členů v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu správy domu a souvisejících činností (ust. § 5 odst. 2 písm. a) zákona Takovou činností je zejména běžná činnost SVJ, jako je...
12.10.2014 21:37
Datum: 11.10.2014 Vložil: Bydžovská Titulek: finance Prosím, jakou částku teď máme ve fondu oprav? Jaká je celková dlužná částka neplatičů? Kolik je energetická úspora? Jaký je stav účtu?Co se plánuje v roce 2015 opravovat? Jak je v této chvíli řešeno penále RF- staveb? S jakou úspěšností byly...
07.09.2014 13:27
Protože bývalá předsedkyně výboru a do 31.8.2014 zaměstnankyně SVJ Petržílkova 2583 paní Borková smazala podstatné části dosavadního Webu, např. Diskuzi a Kontakty, je připravován nový Web. Tento zde slouží pro informaci o současném stavu. Přestože SVJ platí provoz Webu...
04.09.2014 23:51
Majl paní Borkové na výbor: Dobrý den, není nad to, než vidět rozdíl v jednání p.Folprechta vůči jednotlivým spoluvlastníkům :). Není lepšího srovnání o zaujatosti jednání vůči mé osobě. Lepší důkaz šikany a diskriminace výbor, který by se měl chovat zcela objektivně nemůže chtít. Na jedné straně...
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: