Výbor SVJ

 

Předseda výboru : Ing. Nikola Havlínová

Místopředseda    : Vít Dvořák

Členové výboru   : JUDr. Tomáš Kaiser       
                              Luboš Marek
                              PharmDr. Šárka Blažková
                             
Kontaktní E-mail : vybordomu2583@seznam.cz